Irma

Nors ne mano “skonio” pramoga, bet likau maloniai nustebinta. Vesėjai puikūs, tikrai labai puikiai jautė merginų nuotaikas, niekur neperspaudė. Ačiū labai už puikų vakarą!
Top